Result - 2020


Toppers

10th

MEHUL CHOUDHARY
96 %
KESHAVI
96%
NIKUNJ VAGHELA
95%
KARAN BHATT
95%

DRASHTI CHODVADIA
95%

12 Science

R S KEERTHANASHRI
94.4%
CARLINE BIJU KURIAN
90.4%
MEHRAJ HARISH GAUD
88%
MAHI P JATTU
87.6%
JAYA SANT SARAN
83.6%

12th Commerce

DEVANG S PUROHIT
93%
NIVEDITA SHARMA
88.6%
DEV BHANUSHALI
83.4%
BHAVYA PATEL
83.2%
VRUSHALI L PAREKH
82.4%